Blaren

Geschreven door: Nanda van Spijker

Blaren (bulla) zijn een ophoping van vocht onder de bovenste huidlaag. De opperhuid is niet beschadigd, maar de ondergelegen huidlagen wel. Hierdoor ontstaat een blaas, welke zeer pijnlijk kan zijn.

Er zijn verschillende typen blaren te onderscheiden die door verschillende oorzaken kunnen ontstaan. Voorbeelden zijn: drukblaar, brandblaar en bloedblaar. Een drukblaar, welke ook wel wrijvingsblaar of waterblaar wordt genoemd, is de meest bekende en komt het vaakst voor. Een drukblaar kenmerkt zich doordat het vocht in het blaasje helder van kleur is.
Te veel wrijving kan onder andere ontstaan door slecht passend schoeisel en/of sokken of bijvoorbeeld ongetraind langdurig lopen. Blaren op de voet komen vaak voor bij sporters.

Blaren kunnen ontstaan door overmatige wrijving maar ook door medicatie of onderliggende aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus. In die situatie hoeft er geen sprake te zijn van druk of wrijving.

In dit artikel bespreek ik alleen blaren die zijn ontstaan door druk of wrijving. Krijgt u plotseling blaren zonder dat hier een aanwijsbare reden voor is, dan adviseer ik u om contact op te nemen met uw huisarts.

Een blaar kan onprettig aanvoelen, maar is over het algemeen niet gevaarlijk. Een uitzondering hierbij is als u diabetes mellitus heeft en blaren krijgt. In die situatie dient de blaar altijd door uw medisch pedicure te worden behandeld. Een blaar die stuk gaat, kan geïnfecteerd raken. Het is daarom aan te raden om de blaar niet zomaar door te prikken.

Beschrijving blaar op voet
Een blaar op of onder uw voet is de natuurlijke reactie van uw huid op overmatige wrijving. Als de huid vochtig is er een grotere kans op blaren. Eerst ontstaat er een rode plek. Als de wrijving blijft bestaan, ontstaat een holte met vocht. De onderste huidlaag is dan een soort ‘open wond’. Binnen 24 uur wordt er een nieuwe onderste huidlaag gevormd. een nieuw huidlaagje. Het is daarom belangrijk om de blaar de eerste 24 uur niet door te prikken, ter voorkoming van infectie en voor een snelle genezing. U kunt echter wel pijn en ongemak ervaren tijdens het lopen.

Brandblaren zijn in feite tweedegraads verbrandingen en mogen niet worden doorgeprikt. Bij het ontstaan van een brandblaar dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Een bloedblaar is vaak de meest pijnlijke variant. Ook zijn ze moeilijk te behandelen. Het zijn in principe drukblaren, maar dan dieper. Ze gaan door een bloedvat heen, waardoor het blaasje gevuld wordt met bloed. Een bloedblaar mag nooit zelf doorgeprikt worden. Het risico op infectie is groot en de blaar kan ongecontroleerd gaan bloeden.

Symptomen
Een drukblaar op uw voet kenmerkt zich door:

· pijnlijke rode plek/blaas op de voet (gevuld met helder vocht)

· pijn bij bewegen of lopen door druk van uw schoen of sok

· de blaar kan uit zichzelf kapot gaan, dan kan er vocht uitkomen

Oorzaken van blaren
Er zijn meerdere factoren te benoemen die (samen) zorgen voor het ontstaan van een blaar op uw voet. Wrijving, kou, hitte en vocht versnellen het proces. Daarnaast kunnen onderliggende aandoeningen of medicatie leiden tot het ontstaan van blaren.

Door het continu ‘schuren’ van de huid tegen een schoen of sok, ontstaat warmte. Deze temperatuurvariatie kan de verbinding van de huidlagen verzwakken waardoor holtes ontstaan die zich vocht vult, dit is een blaar.

In de zomer is uw voettemperatuur vaak hoger, vooral als uw schoenen slecht ventileren. Een warme huid heeft een grotere kans op blaren. Maar ook koude voeten hebben een vergrootte kans door een verminderde doorbloeding.

Oorzaken van wrijving
· knellende of te ruime (sport)schoenen
· niet goed passende (sport)sokken of een soknaad
· zand of een steentje in uw (sport)schoen
· voortdurend tegen elkaar wrijvende tenen
· dragen van een schoenvorm die niet goed past bij de vorm van uw voet

Voorkomen van blaren op de voet
Voorkom het ontstaan van een blaar door goed passende schoenen en sokken (het liefst zonder naden) te dragen.

Sport u veel? Vooral in het begin van het seizoen treden blaren op. De huid van uw voeten is dan enige tijd niet aan druk of wrijving blootgesteld geweest. Neem vooral in deze periode beschermende voorzorgsmaatregelen. Dit doet u door de gevoelige huidgebieden af te plakken tijdens training en wedstrijden met bijvoorbeeld sporttape of medical tape. Let goed op dat de tape niet kan omkrullen. Om blaren te voorkomen moeten sportschoenen goed aansluiten.

Wandelt u veel of bent u een hardloper dan dient u voorzicht te zijn met het preventief tapen van de voeten. Door de lange afstanden worden uw voeten warm en u juist blaren krijgen door de tape. Goed passende sportschoenen en sportkousen zijn in deze belangrijk.

Behandeling van uw drukblaar
Een blaar hoeft niet altijd te worden behandeld. Heeft u geen last van de blaar dan is het beste om de huid intact te laten. De blaar zal dan vanzelf indrogen. Drukvrij leggen met WandelWol antidruk-wol is een mooie oplossing. De antidruk-wol zorgt ervoor dat de blaar langzaam indroogt en neemt direct de pijn weg.

Maar wanneer u er veel last van ondervindt dan is een bezoek aan een pedicure of medisch pedicure aan te raden Bij aanhoudende pijnklachten als gevolg van de blaar kan er voor worden gekozen om de blaar open te maken. Dit mag alleen bij blaren die zijn ontstaan door overmatige wrijving en als er geen sprake is van een onderliggende aandoening. Om gevaar van infectie te voorkomen wordt het gebied rondom de blaar gedesinfecteerd. Vervolgens maakt de behandelaar met een steriel mesje een kleine opening en wordt het vocht met een steriel gaasje uit de blaar gedrukt. Het aanwezige vocht dient goed te worden verwijderd waardoor de blaar zal indrogen e nde huid zal herstellen. Om risico op infectie te voorkomen mag de losse huid niet worden verwijderd. Hierna dient de blaar dakpansgewijs afgeplakt te worden met huidvriendelijke materialen. De pijnklachten zullen hierna snel zijn verdwenen

Prik blaar niet zomaar door. Wilt u preventief wrijving voorkomen op gevoelige locaties, de druk en pijn van een blaar verlichten, bedek deze met een blarenpleister. Blarenpleisters zijn te koop bij vrijwel iedere supermarkt of drogisterij. Blarenpleister werken preventief en dienen niet meer te worden gebruikt als de blaar al aanwezig is. Een blarenpleister mag niet worden gebruikt bij risicovoeten.

Verzorging van uw bloedblaar
Als uw bloedblaar voldoende kans krijgt geneest deze vanzelf. Hieronder staan een aantal tips:

Verkoelen: Houd de plek onder koud water of leg er een theedoek met een ijspakking op. Koeling van de bloedblaar bevordert de genezing niet, maar verlicht wel enigszins de pijn
Druk: Door druk te leggen op de bloedblaar neemt de zwelling af. Er kan dan geen bloed meer uit het bloedvat lekken, en niet opzwellen. Druk kunt u toepassen door bijvoorbeeld een drukverband of door met de handpalm op de plek te duwen
Verband: Leg minstens iedere dag een schoon verband aan of plak er een schone pleister op. Indien nodig kunt u dit vaker doen

Sporters kunnen voor (preventieve) behandeling en advies terecht bij de medisch pedicure sport van ProVoet. Heeft u risicovoeten? Maak dan voor het behandelen van uw blaren een afspraak met de medisch pedicure. (Tekstbron: Provoet.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *