aanwezigheid van een uitlokkende factor zoals druk

Meer