aanwezigheid van een uitlokkende factor zoals druk