Wijzigingen Richtlijnen Diabetische Voet… wat betekent dit voor u?

Geschreven door: Nanda van Spijker

Om te voorkomen dat u wondjes aan uw voeten krijgt, is het belangrijk dat uw voeten regelmatig gecontroleerd worden. Bij de diabetische voetcontrole wordt gebruik gemaakt van de Sims classificatie; dit geeft aan in welke staat uw voeten zijn en welke mate/frequentie van zorg uw voeten nodig hebben. Deze classificatie wordt vastgesteld door uw huisarts, praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk, podotherapeut of de diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis.

De Sims classificatie geeft aan of u een diabetische voet heeft en welke risico’s u loopt op het mogelijk ontstaan van een wond. Kortgeleden is deze Sims classificatie op landelijk niveau veranderd. Wanneer u tot 2021 in de Sims 2 classificatie valt, is het van belang u te informeren over wat dit voor u betekent.

Wat is er veranderd?

Uw podotherapeut werkt nauw samen met andere zorgverleners zoals uw arts en medisch pedicure. Hiervoor worden richtlijnen en protocollen gebruikt. Landelijk worden deze regelmatig aangepast aan de nieuwste inzichten. Twee van deze belangrijke documenten in de diabetische voetzorg zijn aangepast:

  • Richtlijn Diabetische Voet en de
  • Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera.

Deze verandering hebben invloed op de zorg die u ontvangt. Daarom deze uitleg.

Wat betekent dit voor u, aangezien u in de Sims 2 classificatie valt?

Uw risicoclassificatie en zorgprofiel moet opnieuw worden vastgesteld. Uw podotherapeut nodigt u zo spoedig mogelijk uit voor een gericht voetonderzoek. Zo kan de podotherapeut vaststellen in welke Sims classificatie u volgens de nieuwe protocollen valt. Naast de Sims classificatie wordt het zorgzwaarteprofiel vastgesteld.

Er zijn twee opties:

1. U krijgt u een lager zorgzwaarteprofiel toegewezen. Dit gebeurt wanneer de kans op wondjes aan uw voeten klein is. U heeft dan minder behandelingen nodig. Dit heeft gevolgen voor het aantal behandelingen bij de podotherapeut en pedicure. Tevens zal de vergoeding niet meer vanuit de basisverzekering plaats vinden, maar vanuit de aanvullende verzekering.

2. U krijgt een hoger zorgzwaarteprofiel toegewezen. Dit gebeurt als de kans op wondjes aan uw voeten gelijk is gebleven of wanneer er andere redenen zijn waardoor u volgens de protocollen in een hoger zorgzwaarteprofiel gaat vallen. Wanneer u in een hoger zorgzwaarteprofiel valt, zal het aantal behandelingen vanuit de basisverzekering bij de podotherapeut of pedicure gelijk blijven of mogelijk meer worden.

Tot slot

De Nederlandse zorgautoriteit vindt het belangrijk dat iedereen de juiste hoeveelheid (diabetische) voetzorg krijgt. Zij zijn van mening dat deze veranderingen daar positief aan bij kunnen dragen, ondanks dat we weten dat veranderingen niet altijd leuk zijn. Samen doen we er alles aan om problemen aan uw voeten te voorkomen.

Toevoeging door uw Medisch Pedicure

Uw voetzorg-behandelingen bij de pedicure hebben tot doel om problemen tijdig te signaleren, of beter.. deze te voorkomen! Dus mocht u niet langer in aanmerking komen voor uw vergoeding – blijf dan wel de behandelingen houden. Voorkomen is beter dan genezen!

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met uw podotherapeut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *