VoetZorg en Vergoedingen

Geschreven door: Nanda van Spijker

Voor de behandeling van diverse voetklachten is voetzorg door de pedicure zeer belangrijk. Ook kan deze zorg worden toegepast voor het onderhouden van de voeten.  Een pedicure-behandeling wordt alleen bij diabetes vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van je voetproblemen. Er zijn ook vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, maar doorgaans alleen bij diabetes, reumatoïde artritis en vaatproblemen.

“Gezonde voeten vallen helaas buiten iedere verzekering, ook de diabetesvoeten die geen afwijkingen hebben in het gevoel of wondgenezing. Dat neemt niet weg dat juist deze voeten veel baat hebben bij een preventieve voetbehandeling!”

Vergoeding basisverzekering
De behandeling wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering, dus voor behandeling van bepaalde klachten. Denk aan verlies van gevoel (gevoelszenuwen) en vaatproblemen (slechte wondgenezing) of beide varianten aan de voeten. Daarom wordt er gewerkt met zorgprofielen. Deze zijn ingeschaald in vier profielen. Hoe meer voetzorg noodzakelijk, is hoe hoger het zorgprofiel. De zorgprofielen worden vastgesteld door de huisarts, podotherapeut en/of vanuit het ziekenhuis.

Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering, deze worden ingediend bij uw podotherapeut waarmee Vechtdal VoetenZorg een contract heeft. De vergoeding kan pas plaats vinden nadat het zorgprofiel is vastgesteld. Omdat de vergoeding in het algemeen lager ligt dan de prijs van de behandeling, dient met het overige bedrag bij te betalen. Dat is per contract verschillend en varieert tussen de 8 a 10 euro per behandeling. Aangepaste behandeling zoals een nagelbeugel is voor uw eigen rekening.

• Kemerink Zwolle

• Innofeet Dalfsen/Nieuwleusen

• Podo Schreurs Zwolle

• Podologic Balkbrug

Voorwaarden dekking
Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Voorwaarden
In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

• Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
• De patiënt heeft in veel gevallen (bij naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar.
• In de meeste gevallen geldt de voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure.
• De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘tegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

“Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar.”

Voor meer informatie: vraag uw verzekeraar, huisarts, podotherapeut of diabetesverpleegkundige.

Bron: zorgwijzer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *