Nieuwe ontwikkelingen uitbreiding basisverzekering voetzorg

Geschreven door: Nanda van Spijker

Recentelijk zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot uitbreiding van de basisverzekerde zorg ter preventie van voetulcera en amputaties in het leven geroepen. Tot op heden bestaat basisverzekerde voetzorg enkel voor mensen met diabetes mellitus en een verhoogd risico op voetproblemen.

Per 1 januari 2023 is het Zorginstituut Nederland (ZiN) tot een nieuw standpunt gekomen: mensen met chronische aandoeningen en een verhoogd risico op voetulcera en amputaties zullen ook in aanmerking komen voor basisverzekerde voetzorg.

Patiënten met chronische aandoeningen kunnen in aanmerking voor basisverzekerde zorg komen wanneer sprake is van één of meerdere van onderstaande risicofactoren:

  • aanwezigheid van sensibele neuropathie;
  • micro- en/of macro vasculaire vaatschade;
  • de toegenomen kwetsbaarheid van huid en/of nagels;
  • nierproblematiek;
  • aanwezigheid van een uitlokkende factor zoals druk, wrijving en/of traumatisch letsel als oorzaak voor het daadwerkelijk ontstaan van een ulcus (wond met ontstekingsrisico).

Cliënten onder behandeling bij Vechtdal VoetenZorg Medisch Pedicure Nanda van Spijker komen (mogelijk) in aanmerking voor deze basisverzekerde preventieve voetzorg. Het is dan van belang dat de medisch pedicure u naar de huisarts of specialist verwijst voor een verwijsbrief.

De client kan met deze verwijzing een afspraak maken bij de podotherapeut. De podotherapeut zal dan een biomechanisch onderzoek verrichten en een behandelplan opstellen.

Het jaar 2023 wordt gezien als een transitiejaar. Dat houdt in dat het voor alle betrokken zorgverleners (pedicures, podotherapeuten en verwijzers) deze verzekeringswijzigen nieuw nieuw zijn en dat systemen hierop worden aangepast. Het aankomende jaar zullen we met elkaar moeten ondervinden wat een prettige werkwijze is.

Uw medisch pedicure hoopt op uw begrip en wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn doorverwijs naar uw desbetreffende podotherapeut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *