Medisch Pedicure mag op voorwaarden praktijken

Geschreven door: Nanda van Spijker

ProVoet heeft bevestiging van de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) dat medisch pedicures geen verwijzing van de huisarts nodig hebben.
 
Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke voetzorg van niet-gecontracteerde voetzorg bij cliënten die voor de coronacrisis al onder behandeling waren bij de medisch pedicure. Dit houdt in dat de medisch pedicure vanuit haar professionaliteit, visie en competenties kan bepalen of, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet, voetzorg medisch noodzakelijk is.
 
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat door het uitvoeren van de medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de cliënt kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.
 
Let op: voor gecontracteerde voetzorg is de podotherapeut leidend bij de indicatiestelling van medisch noodzakelijke voetzorg.
 
Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?
 
• Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
• Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
• Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 
• Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
• Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.
• Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.
 
• Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *